5 czerwca 2015 roku w siedzibie klubu, przy Al. Wolnosci 4 odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków TS „Koszarawa” w Żywcu. Jest to coroczne zebranie wszystkich członków Towarzystwa, w celu…

… podsumowania poprzedniego roku. Przede wszystkim spraw sportowych, ale także i organizacyjnych oraz finansowych. Podczas zebrania przewodniczący Komisji rewizyjnej przedstawił protokół z posiedzenia, na którym członkowie komisji przeanalizowali działania Zarządu w ciągu 2014 roku oraz dokumenty finansowe (bilans i rachunek wyników) i na podstawie tego zarekomendowali członkom TS Koszarawa udzielenie absolutorium Zarządowi. Następnie Zarząd przedstawił krótkie sprawozdanie ze zrealizowanej pracy i rozpoczęto dyskusję na powyższe tematy. Poruszono także aktualną sytuację organizacyjną i finansową klubu. Pan Prezes Janusz Wiwatowski zapewnił, że klub na bieżąco reguluje wszystkie należności niezbędne do prowadzenia działalności, jednakże cały czas są potrzebni nowi sponsorzy, którzy mogą wspomóc klub, nawet małymi sumami.
W najbliższej przyszłości Zarząd planuje organizację uroczystości związanych ze 105 leciem Koszarawy.
Po dyskusji i pytaniach do Zarządu członkowie jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Komisji rewizyjnej oraz Zarządowi.

Następne zebranie członków odbędzie się w grudniu tego roku i będzie podsumowaniem 4-letniej kadencji tego Zarządu oraz także zebraniem na którym zostanie wybrany nowy zarząd na kolejne 4 lata.