W czwartek 29 lutego 2024 r. o godz 17:00 w siedzibie klubu odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie członków TS Koszarawa. W razie braku kworum II termin będzie o godz. 17:30.

Zebranie będzie dotyczyło następujących spraw:

1. ustalenie ilości Członków Zarządu, w razie potrzeby zmiana Statutu w tym zakresie,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok,
3. zmiana składki członkowskiej,
4. zgoda na zestaw hipoteczny w celu wzięcia kredytu na dokończenie budynku klubowego.

 

Wszystkich kibiców serdecznie zapraszamy.