W piątek 18 grudnia członkowie Towarzystwa Sportowego Koszarawa Żywiec wybierali nowego prezesa klubu.

Spotkanie z racji braku kworum o godzinie 17:00 rozpoczęło się w drugim terminie, o godzinie 17:30. Zebranie zainaugurowało podsumowanie sytuacji finansowej, sportowej oraz organizacyjnej klubu. Następnie członkowie obrad dyskutowali o sprawach bieżących klubu, poruszono również temat budowy nowej siedzimy Towarzystwa. Wedle stanowiska zarządu, ta po znalezieniu odpowiednich funduszy wróci do kontynuacji. Punktem kulminacyjnym było wybranie nowego zarządu, na którego czele stanął po raz trzeci Janusz Wiwatowski. Wiceprezesami zostali Stanisław Oczkowski oraz Zbigniew Kruszecki. Funkcję skarbnika piastował będzie Tadeusz Pieronek, natomiast sekretarza Jarosław Pyclik. Zarząd uzupełniają Janusz Łukaszek oraz Jan Łuczak.