KOMUNIKAT!
W piątek 29 grudnia 2023r. o godz 17:00 w siedzibie klubu odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie członków TS Koszarawa. W razie braku kworum II termin będzie o godz. 17:30.
Serdecznie Zapraszamy!