W piątek 29 grudnia 2023 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Towarzystwa Sportowego Koszarawa Żywiec.

Na wspomnianym Zebraniu, członkowie Towarzystwa płynnie przeszli przez wszystkie zaplanowane punkty obrad. Ustępujący zarząd uzyskał wotum ufności i poparcia. Tego dnia udało się ustalić nowy zarząd, jednak bez podziału na konkretne role w zarządzie.

Kolejne Zebranie zostało zorganizowane 3 stycznia 2024 r. na którym nowy zarząd się wykrystalizował. W pokłosiu głosowania prezesem na kolejną kadencję został wybrany ponownie Janusz Wiwatowski, a Stanisław Oczkowski pozostał na stanowisku wiceprezesa TS Koszarawa. Pełny zarząd prezentuje się następująco:

  • Prezes: Janusz Wiwatowski
  • Wiceprezes: Stanisław Oczkowski
  • Skarbnik: Marek Oczkowski
  • Sekretarz: Jarosław Pyclik
  • Członkowie: Bartłomiej Jakubiec, Grzegorz Habdas, Janusz Łukaszek, Mariusz Fijak, Jan Oczkowski, Arkadiusz Klimas, Arkadiusz Oczko.

Najważniejszy cel nowego zarządu na najbliższy czas? Przede wszystkim dokończyć kwestie budynku klubowego, w którym mieścić się będą szatnie oraz zaplecze socjalne. Pozostałe istotne kwestie, to podniesienie poziomu sportowego klubu oraz dalszy rozwój akademii TS Koszarawa.

 

Komisja Rewizyjna:

  • Mieczysław Janik – przewodniczący 
  • Krzysztof Dzierżawa – członek 
  • Andrzej Krupiński – członek