W dniu 16 czerwca 2023 o godz. 17:00 w siedzibie klubu odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zebranie członków TS Koszarawa. W razie braku kworum II termin będzie o godz. 17:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!