W Piątek 17 czerwca 2022 o godz. 17:30 w siedzibie klubu Al Wolności 4, odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Towarzystwa Sportowego Koszarawa w Żywcu. W razie braku kworum II termin będzie o godz. 18:00
Podczas zebrania podejmowane będą decyzje w sprawie dokończenia budowy budynku klubowego ( kwestia zaciągnięcia kredytu).
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!